Alla föräldrar vill göra sitt allra bästa för sitt barn, och alla föräldrar är osäkra ibland. Det kan handla om allt från osäkerhet om barnets utveckling, sömn, mat och hälsa till frågor om vad barnet behöver av rutiner och gränser med mera. Här hittar du information om vart du kan vända dig i olika frågor som handlar om dig och ditt barn.

Blivande mamma?

Mödravårdscentralen (MVC)

Mödravårdscentralen hjälper framför allt gravida kvinnor med kontroll av att allt är som det ska. Mödravården är frivillig och kostnadsfri. På MVC kan du även få hjälp och råd kring preventivmedel, graviditetstest, abortrådgivning, cellprovtagning med mera.

Sök på MVC på din ort.

Frågor om ditt barns hälsa?

Barnavårdscentralen (BVC)

Barnavårdscentralen ger föräldrar stöd och råd om barnets utveckling, gör hälsokontroller och vaccinationer med mera på alla barn upp till 5–6 år. På BVC kan du ställa frågor om det mesta när det gäller barnets behov och omvårdnad, från kost och sjukdomar till aktivitet, sömn och beteenden.

Sök på BVC på din ort.

Frågor om din egen hälsa?

Vårdcentral/husläkare

Har du funderingar om din egen hälsa eller kring t ex kost eller alkohol? På vårdcentralen kan du få hjälp med hälsokontroll och råd om din hälsa. Vårdpersonalen har tystnadsplikt och har till uppgift att hjälpa dig vidare till behandling om det behövs.

Sök på vårdcentral eller läkarmottagning på din ort.

Aktiviteter för barn och förälder

Öppen förskola

Öppna förskolor är kostnadsfria och öppna för barn 0–5 år och deras föräldrar. Här får barnen delta i en pedagogisk verksamhet där föräldrarna också deltar och kan utbyta erfarenheter och funderingar. På vissa orter finns särskilda förskolor för barn som är placerade i familjehem och deras mammor, både biologiska och familjehemsmammor.

Sök på öppen förskola på din ort.