Vi anordnar mammagrupper på olika orter i Sverige, där mammor träffas, pratar och stödjer varandra. Varje grupp leds av en professionell samtalsledare med bred kunskap om barn, föräldraskap, kvinnofrågor och hälsa. I mammagrupperna kan mammor dela erfarenheter, prata om sin situation och sina bekymmer, med syfte att få hjälp och stöd till att utveckla ett fungerande föräldraskap.

Anmäl ditt intresse

Vi startar löpande mammagrupper på olika orter utifrån intresse. Anmäl här om du är intresserad, så underrättar vi dig om/när vi får ihop en grupp på din ort.

{convertforms 1}