Vi samarbetar med två jurister som kan vägleda dig i juridiska frågor eller göra en bedömning hur ditt ärende eventuellt kan drivas rättsligt om det behövs, t ex i vårdnadsärenden. Vägledning via våra jurister är kostnadsfritt och börjar med en konsultation då de gör en första bedömning av ditt ärende.

När du kontaktar våra jurister är det viktigt att du tar med den här informationen:

  • Dina kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, e-post om Du har)
  • Vad din fråga gäller (t ex vårdnad om ditt barn, sjukpenning, ekonomiskt bistånd)
  • Vad du vill få svar på (beskriv så tydligt som möjligt)
  • Om du har ett pågående ärende där det finns en tidsfrist som är viktig (t ex yttrande till domstol inom viss tid, förhandlingsdatum, tidsfrist för överklagande m m)