Sophia Lööf
Cemal Özkan, jurist

Cemal Özkan är specialiserad på brottmål, familjerätt, migrationsrätt samt ärenden som faller under LVU, LVM och LPT. Cemal Özkan har tidigare arbetat på Södertörns tingsrätt och Migrationsverket. Idag är han biträdande jurist på advokatbyrån Dubio tillsammans med nio andra jurister.

När du kontaktar våra jurister är det viktigt att du tar med den här informationen:

  • Dina kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, e-post om Du har)
  • Vad din fråga gäller (t ex vårdnad om ditt barn, sjukpenning, ekonomiskt bistånd)
  • Vad du vill få svar på (beskriv så tydligt som möjligt)
  • Om du har ett pågående ärende där det finns en tidsfrist som är viktig (t ex yttrande till domstol inom viss tid, förhandlingsdatum, tidsfrist för överklagande m m)