I alla frågor som handlar om barns välmående och utveckling är det barnets bästa som ska styra. FN:s Barnkonvention innehåller 54 punkter om barns rättigheter, här kan du läsa  några av dem.

  • Barn får inte bli diskriminerade och varje barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör barnet.
  • Barnet ska inte hållas åtskilt från sina föräldrar mot sin vilja, utom när det är för barnets bästa.
  • Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets bästa komma i första rummet.
  • Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare.
  • Barn har rätt att växa upp i en drogfri miljö.
  • Ett barn som har omhändertagits för vård, skydd eller behandling har rätt att få sin behandling och sitt omhändertagande granskat regelbundet.
  • Barnet har rätt att gå i skolan och har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion.
  • Barn har rätt till en levnadsstandard som behövs för att trygga barnets utveckling.

Juridisk vägledning

Mammanet drivs av:
KSAN, Kvinoorganisationernas Samarbetsråd
i Alkohol- och Narkotikafrågor

Östermalmsgatan 33
114 26 Stockholm
Tel: 070-232 22 80
E-post: info@ksan.se
Vi är ingen myndighet och ger aldrig dina uppgifter eller din identitet vidare till myndigheter eller socialtjänst. Om du mejlar eller skickar in frågor via webbplatsen skickas dessa till KSAN, så dina uppgifter eller din mejladress sparas aldrig på webbplatsen.
Webbsajten använder Cookies för kontaktformulär, inloggningar och statistik. Genom att fortsätta använda sajten godkänner du detta.