I frågor om föräldraskap och vårdnad är det alltid barnets bästa som ska styra. Men det är viktigt att veta att du har rättigheter som förälder och som kvinna, exempelvis i frågor om tvångsomhändertagande av barn. Här har vi listat några av de mest grundläggande rättigheterna som är bra att känna till.

FN:s Kvinnokonvention

FN:s Kvinnokonvention säger att ingen kvinna ska diskrimineras. Det innebär bland annat att kvinnor ska ha samma rättigheter som män, och att kvinnor har rätt att inte bli misshandlade, våldtagna eller trakasserade. 

Dina rättigheter som mamma

  • Du har rätt till integritet och självbestämmande. Även vid tvångsåtgärder som rör dig eller ditt barn har du rätt att medverka, bli sedd och hörd.
  • Beslut som handlar om ditt barn får inte tas utan din medverkan eller vetskap.
  • Vid en utredning om omhändertagande av barn har du nästan alltid rätt att ta del av utredningen.
  • Om ditt barn är, eller riskerar att bli, placerat i familjehem på grund av bristande omsorg har du rätt att få veta vilka brister det handlar om. 
  • Ett tvångsomhändertagande av barn ska enligt lagen omprövas var tredje månad. Målet med en placering är en återförening med den biologiska mamman, om/när det bedöms vara förenligt med barnets bästa. 
  • Om du inte talar svenska har du rätt att få tolkhjälp i kontakter med socialtjänst, myndigheter och sjukvård.
  • Om du har ett missbruk av alkohol, droger eller läkemedel har du rätt att få vård och behandling.