Mammanet riktar sig till mammor som kanske är oroliga för sitt barn, osäkra på sin mammaroll och som kan behöva stöd i sitt föräldraskap eller gentemot myndigheter. Syftet med Mammanet är att ge dig information om vart du kan vända dig i frågor som handlar om ditt barn eller om dig och din situation. Vi har startat Mammanet eftersom vi vet att inte alla mammor får det stöd de har rätt till och behöver för att kunna bli bättre föräldrar.  

Mammanet drivs av KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsorgan i Alkohol- och Narkotikafrågor, som arbetar förebyggande och med stöd till flickor och kvinnor i alla åldrar. KSAN är en fristående organisation med 38 medlemsorganisationer, bland andra politiska kvinnoförbund, invandrarkvinnoorganisationer, läkare, barnmorskor och kvinnojourer.