Att vara mor är en av de stora händelserna hos kvinnor som väljer att få barn, med eller utan faderns närvaro. Inför detta underbara faktum kommer mammor, med alla sina sinnen, gå in i denna uppgift, som får dem att känna sig både höga och låga som mammor och kvinnor.

Under de goda stunderna kommer de att känna den lycka som barnen ger, med sina framsteg och lärdomar, och i de små ögonblicken kommer de inte att ha något mer att vänta än att tålmodigt och klokt ge akt på hur man påverkar eller ger lösningar på vad som händer.

Samma samexistens med barnen kommer att styra dem rätt, och det blir väldigt viktigt att inte undvika att be om hjälp det är blir nödvändigt. Antingen från en vän eller professionell, eftersom det inte finns något bättre än en mamma, medveten om hennes begränsningar och hennes möjligheter att kunna höja och utbilda lyckliga och balanserade barn.

Mödrar, hav förtröstan om att dina döttrar och söner kommer att påminna dig på detta sätt — medvetna, älskade ...

Ana Oviedo
Leg. Psykolog