I den fantastiska Mammakampen, som jag fick möjlighet att medverka i, gjordes flera övningar med mammor. Den övning som jag tog till mig mest var den om "vad är mammor gjorda av?"

Övningen gick ut på att ta fram detaljerade mammaegenskaper, allt det som ryms i en mamma. Engagemanget var stort bland mammorna. 

Så här svarade de olika mammagrupperna, utan rangordning: Kärleksfull, omhändertagande, otillräcklig, moder, överbeskyddande, rolig, ledsen, tydlig, lekfull, påhittig, gosig, oro, kontrollfreak, sårbar, vuxen, brister bl.a.

I mina möten med mammagrupper senare har jag märkt att alla mammor har delar av egenskaperna, men det viktigaste är att mammorna blir sedda och får det stöd som de har rätt till. Allt för att stärka mammors egenmakt att styra sina liv och påverka sina livsvillkor. 

Kampen fortsätter! 

Mildred Hedberg
Samtalsledare i Mammakampen