Att vara mor är en av de stora händelserna hos kvinnor som väljer att få barn, med eller utan faderns närvaro. Inför detta underbara faktum kommer mammor, med alla sina sinnen, gå in i denna uppgift, som får dem att känna sig både höga och låga som mammor och kvinnor.

Under de goda stunderna kommer de att känna den lycka som barnen ger, med sina framsteg och lärdomar, och i de små ögonblicken kommer de inte att ha något mer att vänta än att tålmodigt och klokt ge akt på hur man påverkar eller ger lösningar på vad som händer.

Samma samexistens med barnen kommer att styra dem rätt, och det blir väldigt viktigt att inte undvika att be om hjälp det är blir nödvändigt. Antingen från en vän eller professionell, eftersom det inte finns något bättre än en mamma, medveten om hennes begränsningar och hennes möjligheter att kunna höja och utbilda lyckliga och balanserade barn.

Mödrar, hav förtröstan om att dina döttrar och söner kommer att påminna dig på detta sätt — medvetna, älskade ...

Ana Oviedo
Leg. Psykolog

Alla har träffat en barnmorska, även om vi inte själva minns det. Barnmorskan är med när vi föds. När en kvinna föder barn, när hon blir mamma, då är barnmorskan där. Barnmorskan finns där för mamman och barnet.

Din mamma kanske har berättat om hur det var när du föddes, kanske också om barnmorskan och vad hon hette. Det är den första barnmorskan du träffar. Du träffar sedan en barnmorska när du själv väntar och föder barn och blir mamma.

Barnmorskan finns där för dig, för kvinnan i alla åldrar.
Vi kallar det för att en barnmorska arbetar med kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa under hela livet. Barnmorskan arbetar på mödrahälsovården och förlossningsvården, på BB och med amning. Du träffar en barnmorska också om du ska ta ett gynekologiskt cellprov eller göra ett ultraljud under graviditeten. Om du inte kan men vill bli gravid eller är oönskat gravid och behöver göra en abort träffar du också en barnmorska. Och det är till barnmorskan du går när du behöver ett preventivmedel eller om det är något du vill prata om som kanske behöver undersökas.

Nyfödda barn, tonåringar, blivande och nyblivna mammor, unga och gamla kvinnor, alla kan få vård och hjälp av en barnmorska. Barnmorskor finns på ungdomsmottagningar och en del arbetar som skol-, barn- eller distriktssköterskor.

Vi vet att det finns stora skillnader när det gäller hälsa, sjukdomsrisk och förväntad livslängd mellan människor. Redan tidigt i livet finns det skillnader. En del går att påverka till det bättre. En förutsättning för mindre skillnader och mer jämlik hälsa är att alla mammor och barn får det stöd, den hjälp och vård och behandling de behöver. Det börjar redan under graviditeten med en barnmorska.

Margareta Rehn
Legitimerad barnmorska

I den fantastiska Mammakampen, som jag fick möjlighet att medverka i, gjordes flera övningar med mammor. Den övning som jag tog till mig mest var den om "vad är mammor gjorda av?"

Övningen gick ut på att ta fram detaljerade mammaegenskaper, allt det som ryms i en mamma. Engagemanget var stort bland mammorna. 

Så här svarade de olika mammagrupperna, utan rangordning: Kärleksfull, omhändertagande, otillräcklig, moder, överbeskyddande, rolig, ledsen, tydlig, lekfull, påhittig, gosig, oro, kontrollfreak, sårbar, vuxen, brister bl.a.

I mina möten med mammagrupper senare har jag märkt att alla mammor har delar av egenskaperna, men det viktigaste är att mammorna blir sedda och får det stöd som de har rätt till. Allt för att stärka mammors egenmakt att styra sina liv och påverka sina livsvillkor. 

Kampen fortsätter! 

Mildred Hedberg
Samtalsledare i Mammakampen

 

Efter diskussioner i åtta olika grupper, 43 kvinnor och 60 barn med syskon, tog vår rapport om “Mammakampen — från instinkt till insikt”, form under åren 2011-2014. Den kunde beskriva en ständigt pågående strid om brister, tolkningsföreträden, anfall och försvar, rädslor, sorger och kriser, oärlighet, otillräcklighet, hot, frivilligt tvång och tillkortakommanden.

En annan beskrivning vore om svår utsatthet på grund av mentalt och kunskapsmässigt underläge. Men - vi har valt att beskriva möjligheter till förbättringar på flera svåra områden som fortfarande idag leder till att många barn skiljs från sina föräldrar, syskonskaror splittras, placeringar havererar. Respektfull, ärlig och öppen kommunikation underlättar ett långsiktigt och flexibelt samarbete som måste börja där den andra är. Det enkla är det svåra!

Att satsa på en mamma är att satsa på barnens hälsa och framtid. En enskild mamma kan knappast ändra på det som Socialstyrelsen, socialtjänsten och fackförbunden står handfallna inför idag! Nämligen att samhället är också en dålig förälder.

KSAN har sedan 1943 fokuserat på kvinnors situation, inte minst som mödrar. Det finns all anledning till omfattande utvecklingsarbete idag när det gäller förstärkt föräldrastöd även för familjer där riskbruk eller missbruk förekommer. Förebyggande och tidiga insatser efterfrågas — därav Mammanet!

Pilotverksamheten “Flera mammor — ett placerat barn” som nu tillgängliggörs i Mammanet, har bedrivits i en pågående verklighet där barn blir sjuka, mammors missbruk får ödesdigra konsekvenser, socialtjänsten krisar och familjehemmen kämpar för att upprätthålla en fungerande vardag, inte sällan för överlevnad för ett litet barn. Vi fortsätter att satsa på kvinnors rättigheter, välkomna till Mammanet! Där det finns en vilja, finns det lösningar.

Leena Haraké
Kanslichef, KSAN

Mammanet drivs av:
KSAN, Kvinoorganisationernas Samarbetsråd
i Alkohol- och Narkotikafrågor

Östermalmsgatan 33
114 26 Stockholm
Tel: 08-10 10 41
E-post: info@ksan.se

 

Om du mejlar eller skickar in frågor via webbplatsen skickas dessa till KSAN, så dina uppgifter eller din mejladress sparas aldrig på webbplatsen.
Webbsajten använder Cookies för kontaktformulär, inloggningar och statistik. Genom att fortsätta använda sajten godkänner du detta.